Zastrzeżenie Dotyczące Produktów I Firmy

www.yigolighting.com nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie gwarantuje, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

www.yigolighting.com nie gwarantuje, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.

W żadnym wypadku www.yigolighting.com, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, utracone przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynika to z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności obiektywnej lub innej, wynikającej z korzystania z dowolnej usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pomocą usługi, lub z powodu wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Ani www.yigolighting.com, ani nasi dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, wynikowe lub przypadkowe szkody, w tym między innymi: utracone zyski lub przychody, koszty wymiany towarów, utratę lub uszkodzenie towarów lub usług wynikające z użytkowania lub niemożności do korzystania z tej strony lub jakiegokolwiek produktu zakupionego od www.yigolighting.com, szkody wynikające z korzystania lub polegania na przedstawionych informacjach, nawet jeśli www.yigolighting.com lub jego dostawcy zostali poinformowani o takiej możliwości.

Zaloguj się

Jadłospis

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.