Villkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av yigolighting. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "våra" till yigolighting. yigolighting erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något av oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och godkänner att du är bunden av följande villkor ("Villkor och villkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer refereras häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/ eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar innebär godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKSVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor, bekräftar du att du är minst myndig ålder i din stat eller bostadsprovins, eller att du är över myndighetsåldern i din stat eller bostadsprovins och att du har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina mindre anhöriga använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål och inte heller vid användning av tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv art.

Ett brott mot eller brott mot någon av villkoren kommer att leda till en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon av någon anledning när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inklusive kreditkortsinformation) inte kan överföras okrypterat och omfatta (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - NÖJAGTIGHET, KOMPLETHET OCH INFORMATIONENS TIDLIGHET

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar av vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella ändringar, prisändringar, avstängning eller avbrott i tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg blir korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig uppfyller dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - RIKTIGHET FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta mängder per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e -postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du godkänner att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du accepterar att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e -postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

AVSNITT 7 - TILLVALSVERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning över.

Du bekräftar och godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterar till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktyg som tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8-TREDJEPARTSLÄNKAR

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noga igenom tredjepartens policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄMNINGAR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e -post, med post eller på annat sätt (tillsammans, 'kommentarer'), godkänner du att vi när som helst, utan begränsningar, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla medier som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi får, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, kränkande, hotfullt, förtalande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .

Du godkänner att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtal eller på annat sätt olagligt, kränkande eller oanständigt material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer som du eller tredje part har lagt ut.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken styrs av vår sekretesspolicy. Om du vill veta mer om det, se vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, OAKTIGHETER OCH UTBILDNINGAR

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller tryckfel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information i tjänsten eller på en relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom enligt lag. Ingen specifik uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBUDT ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren och villkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som påverkar Tjänstens funktionalitet eller funktion eller relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) spam, phish, pharm, förevändning, spindel, kryp eller skrapa; (j) för alla obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar, garanterar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, aktuell, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du godkänner att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig det.

Du godkänner uttryckligen att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "som de är" och "som tillgängliga" för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel, och icke-intrång.

Under inga omständigheter ska yigolighting, våra direktörer, tjänstemän, anställda, medlemsförbund, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, bestraffande, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller annat, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffas med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller något förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - SKADELÄSNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla ofarliga www.yigolighting.com och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, ofarliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, gjorda av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa användarvillkor eller dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot lagar eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - VERVERABILITET

I händelse av att en bestämmelse i dessa användarvillkor och villkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ej verkställbar, ska denna bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den icke -verkställbara delen ska anses avskiljas från dessa villkor Service, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och skyldigheter som inträffade före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller såvida inte du eller oss säger upp det. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, med att följa alla villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att vara ansvarig för alla förfallna belopp till och med datum för uppsägning; och/eller i enlighet därmed kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet för oss att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor och villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor och användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i förhållande till tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter tidigare eller samtidiga avtal, kommunikation och förslag , vare sig det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som upprättar parten.

AVSNITT 18 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERVILLKOR

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publiceringen av eventuella ändringar i dessa användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 19 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på [email protected] .

AVSNITT 20 - FÖRSÄLJNINGSSKATT

Tillämplig moms kommer att läggas till din beställning för försändelser till invånare om lagarna i din region kräver det.

AVSNITT 21 - ANSVARSFRITAGANDE

Varken support.yigolighting.com eller våra leverantörer är ansvariga för indirekta, speciella, följdskador eller tillfälliga skador inklusive, utan begränsning: förlorade vinster eller intäkter, kostnader för ersättningsvaror, förlust eller skada på varor eller tjänster som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller någon produkt som köpts från support.yigolighting.com , skador som uppstår på grund av användning av eller beroende av den tillgängliga informationen, även om www.yigolighting.com eller dess leverantörer har informerats om möjligheten till sådan.

AVSNITT 22 - TULLKOSTNADER

Om din leveransadress är ett europeiskt land (förutom Island) eller USA kommer vi att stå för 20% av tullar och tullavgifter, och du står för resterande 80%. Om du vill veta mer, vänligen kontakta oss på [email protected]

AVSNITT 23 - KAMPANJER

Observera att vi endast accepterar en kod som tillhandahålls när du använder kupongkoder. Kuponger kan endast tillämpas på artiklar som inte ingår i en pågående kampanj.

Ibland kör vi kampanjer där vi sponsrar en gratis gåva eller en gratis lampa om ett visst minimivärde uppfylls. Vi tillhandahåller bara en gratis lampa eller ger per kund.

AVSNITT 24 - PRISFEL

På grund av mänskliga fel kan det hända att vår webbplats ibland visar ett felaktigt pris. Även om vi gör vårt yttersta för att dessa misstag inte ska hända, kan www.yigolighting.com inte lova att det inte kommer att bli några felaktiga priser. Om ett fel upptäcks kommer vi att informera kunden innan beställningen görs. Då kommer kunden att ha möjlighet att lägga ordern med rätt prissättning eller att avbryta sin beställning helt.

www.yigolighting.com gör allt för att tillhandahålla tillförlitlig information; vi garanterar dock inte riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av information som visas på webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla fel och utelämnanden som rör produktbeskrivning, priser och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eller uppdatera fel eller utelämnanden och att ändra information efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss också rätten att avbryta en beställning av en produkt i händelse av ett fel eller utelämnande i beskrivningen av en sådan produkt, inklusive felaktig prisinformation, oavsett om det beror på ett tryckfel, ett fel i information som mottagits från våra leverantörer eller på annat sätt.

AVSNITT 25 - AVBRYTDA BESTÄLLNINGAR

Du kan avbryta en beställning som inte har skickats inom 24 timmar efter att beställningen har lagts om det inte är en specialbeställning eller anpassad produkt. Vi förbehåller oss rätten att dra av en avbokningsavgift på minst 25% för beställningar som annulleras efter 24 timmar. Alla avbokningar måste göras skriftligen och skickas till vår e -post: [email protected] och bekräftas av oss.

Beställningar som redan har skickats kan inte annulleras. Alla 220V -produkter och artiklar över $ 10.000 kommer att specialbeställas åt dig och kan inte avbrytas när beställningen är gjord. Om en order skickades och du vill avbryta beställningen är du ansvarig för eventuella utgående och returfraktkostnader.

AVSNITT 26 - Europeiska - amerikanska modeller

Vi har åtagit oss att erbjuda en förstklassig kundupplevelse med våra produkter. Under vissa omständigheter kan vi skicka en produkt som anger spänningen 220V istället för spänningen 110V. Trots att du hade beställt 110V -modellen, finns det ibland ingen sådan version.

Anledningen till det är det faktum att vissa lampor tillverkas för den globala marknaden. Du kan absolut köra din armatur som anger 220V på 110V amerikansk spänning. Den täcker hela spänningsområdet och är säker att använda.Pluggar: Ibland är det nödvändigt att skicka armaturer med en EU -kontakt till länder utanför Europeiska unionen. I sådana fall tillhandahålls en adapter gratis.

AVSNITT 27 – GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i HK.

Om du har några problem under shoppingprocessen, vänligen kontakta oss på [email protected] Vi kommer att hantera alla ärenden väl för dig.

Logga in

Meny

Din varukorg

Din varukorg är tom.